Brandkursus online

Online brandkursus – Carelink

Online brandkursus. Kursusbeskrivelse. Du har mulighed for at tage et online kursus i brandbekæmpelse hos … Kurset er online og kan gennemføres 24/7.

Brand e-learningtest (certifikat)

Brand e-learningtest (certifikat) … testen tager udgangspunkt i den teori du har fået ved din introduktion og ved deltagelse i det praktiske brandkursus.

Brandskolen – Region Hovedstaden

Brandskolen

21. jul. 2022 — E-læringskursets formål er at gøre ansatte i det danske sundhedsvæsen i stand til at handle hurtigt og hensigtsmæssigt i tilfælde af brand. Læs …

Kurser i brandsikring på alle niveauer → DBI – Brandkurser

Brandkurser | Kurser i brandsikring på alle niveauer → DBI

Vi tilbyder kurser i brandsikring på alle niveauer. Du kan bl.a. tage et kursus i varmt arbejde og få certifikat, der gælder i 5 år i hele Norden.

DBI tilbyder kurser i brandsikring på alle niveauer. Få et bevis på dine kompetencer eller tag en brandteknisk diplomuddannelse. Læs mere her.

Brandkursus – Lær at slukke en brand – Falck

Brandkursus – Lær at slukke en brand | Falck

På dette kursus lærer du at slukke en mindre brand, inden den udvikler sig. Du lærer også, hvordan du forebygger en brand i hjemmet. Når kurset er slut, er du …

Det er altafgørende at handle hurtigt, hvis der opstår en brand. Lær at slukke en brand inden den udvikler sig med et brandkursus. Læs mere her!

Brandskole E-learning – Region Sjælland

Brandskole E-learning- Region Sjælland

19. jan. 2021 — Det forventes, at alle der har fastansættelse på regionens sygehuse og i Psykiatrien er opdateret, og man tilbydes derfor ikke basiskurser.

Det forventes, at alle der har fastansættelse på regionens sygehuse og i Psykiatrien er opdateret, og man tilbydes derfor ikke basiskurser.

Elementær brandbekæmpelse – fra 2 til 4 timer – Brandkursus %

Elementær brandkursus 2 til 4 timer. … Kurset har til formål, at instruerer deltagerne om deres Brand og Evakueringsinstruks.

Elementær brandkursus 2 til 4 timer

Brandbekæmpelseskursus / Brandkursus i Brandsikkerhed

Brandbekæmpelseskursus / Brandkursus i Brandsikkerhed 🔥

På vores brandkurser får du teoretisk og praktisk undervisning, der gør dig i stand til at udføre livreddende førstehjælp ved brand, evakuering og …

Teoretisk og praktisk undervisning, der gør dig i stand til at udføre livreddende førstehjælp ved brand, evakuering og tilkaldelse af hjælp. 

Førstehjælp & brandbekæmpelse – Arbejdsmiljøgruppen

Førstehjælp & brandbekæmpelse | førstehjælp & brandkursus | her

Arbejdsmiljøgruppen udbyder kurser i førstehjælp og elementær brand for virksomheder og enkeltpersoner. Kurserne kan tages enkeltvis eller samlet.

⭐ Få et førstehjælpskursus målrettet virksomheder. Vi giver alle dine medarbejdere undervisning i, hvad I skal gøre, hvis der sker en ulykke på arbejdspladsen ⭐

Link til Brandskolen – SOSU ZBC

Link til Brandskolen | ZBC SOSU

brandkursus. Inden eleven skal i praktik i regionen, SKAL eleven have gennemført et brandkursus online. Brandkurset kan findes i nedenstående link:.

Keywords: brandkursus online